روز شمار تاریخ زنجان

دوازدهم تیر

دوازدهم تیر


1 - حاج ميرزا ابوعبدالله بن ميرزا نصرالله معروف به شيخ الاسلام زنجاني از علماي قرن چهاردهم هجري قمري است. وي پس از تحصيل ادبيات، فلسفه و احکام نزد ميرزا ابراهيم ملکي زنجاني به تهران عزيمت نمود و در آن جا به تکميل مراتب علمي و اسلامي پرداخت و در سال 1330 ق به نجف اشرف عزيمت نمود. ايشان سفرهايي به فلسطين، قاهره و سوريه نمود و با اساتيد و فضلاي آن ديار ملاقات هاي داشت. در سفر دوم خود به مصر مورد تحليل ادبا و فضلاي دانشگاه الازهر قرار گرفت. شيخ الاسلام زنجاني پس از مراجعت به ايران به تدريس فلسفه اشتغال ورزيد و سرانجام در 12 تير 1320 ش در زنجان ديده از جهان فرو بست. از آثار وي مي توان به اصول القران الاجتماعيه، الافکار، تاريخ القرآن و زندگاني محمد (ص) اشاره نمود. (روزشمار قمري، ص157)

2- روز 75/4/12 برنامه دوم سیما ساعت 5/5 بعد از ظهر برای بار دوم انسان پیدا شده از معدن نمک چهره آباد زنجان را نشان داند. این نیم تنه انسان که در سال 73 توسط صاحب معدن نمک کشف شده و به سازمان میراث فرهنگی تحویل شده هنوز در حال بررسی است طبق اظهار آقای دکتر ارض دوست رئیس آزمایشگاه مرکزی میراث فرهنگی قرار بود در عرض شش ماه این نیم تنه انسان که می گفتند متعلق به زمان ساسانیان و هخامنشیان است از نظر وضعیت زیستی، ژنتیکی و سایر مسایل مربوطه روشن شود که متاسفانه پس از گذشت دو سال مجددا" همان فیلم و همان مصاحبه پخش می شود. تاریخ زنجان و گذشته تاریخی این منطقه بسته به همین اشیاي کشف شده از معادن و زیرزمین هاست. (هفته نامه شهاب زنجان ،75/5/4)