روز شمار تاریخ زنجان

دهم مرداد

دهم مرداد


1 - سمینار نجوم کسوف 78 توسط گروه نجوم کسوف استعدادهای در خشان با حضور جمعی از اساتید دانشگاه ها و علاقمندان به این پدیده 10 و11 مرداد ماه با قرائت مقاله ای توسط سید مهدی هاشمیان در زنجان آغاز به کار کرد. (هفته نامه امین زنجان، 25/5 78)

2- مجوز انتشار دو هفته نامه« یادداشت هفته» از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات صادر شد. این دو هفته نامه به صاحب امتیازی و مدیر مسئول آقای بهزاد خداوردی با روش خبری، تحلیلی و با زمینه مسايل اجتماعی، فرهنگی در زنجان منتشر مي شود. زبان مصوب این نشریه فارسی بوده و در قطع و اندازه50×70 منتشر خواهد شد. (روزنامه مردم نو، 1384/5/11)