روز شمار تاریخ زنجان

دهم شهریور

دهم شهریور


1 - مقبره ملاحسین کاشانی الاصل آملی مسکن در سه کیلومتری سمت جنوب قریه سلطانیه بنا شده است و دارای باغچه مفصل و پر از گل و سرو و کاج در شمار مقبره بوده اکنون هم آثاری از آن مشود است سردر باغچه عمارات خوبی جهت سکونت زوار و نظاره گاه حاکم و اعیان و امرار ساخته شده بود که اکنون خراب است و مقبره دارای گنبد کاشی کاری مرغوب و بشکل کثیرالاضلاع 8 ضلعی می باشد. اشعار داخل گنبد در عهد فتحلیشاه و در زمان حکومت عبداله میرزا دارا سروده شده، بعد از تعمیر نوشته شده است و در دور خارج گنبد روی کاشیهای 5 ضلعی اشعاری نوشته اند که تاریخ بنای آن و احداث باغچه مزبور را در عهد شاه طهماسب اول (27 جمادی الاول 984-13 رمضان 985) می رساند. اما شیخ حسن کاشی معاصر سلطان محمد خدابنده (703-716) بود. وی یکی از اعیان شیعه و مداح خاندان رسالت مخصوصاً حضرت علی بن ابیطالب بشمار می رفت و بمناسبت قصیده مفصلی که درباره آرامگاه آن حضرت گفته بدریافت صله نایل گردیده است. تاریخ فوتش بدست نیامد، اهالی سلطانیه مخصوصاً چوپانها در داخل مقبره خرابکاری می کنند و احترام این مرد روحانی و شیعه خالص را رعایت نمی کنند. (روحاني، 1347، ص 29)