روز شمار تاریخ زنجان

دهم دی

دهم دی


1 - گروهي از کارکنان راه آهن شمال غرب زنجان، با راهپيمايي در خيابانها عليه حزب توده ايران شعار دادند و سپس با استاندار زنجان ملاقات و گفتگو کردند. کارکنان راه آهن زنجان نيز طي اطلاعيه اي که از راديو پخش شد اعلام داشتند که امروز هيچ گونه برنامه اي در سالن راه آهن زنجان برگزار نخواهد شد. فرقه دمکرات آذربايجان و حزب توده ايران در زنجان براي بزرگداشت شهداي 10 دي ماه نهضت آذربايجان اعلام کرده بودند که در سالن راه آهن اجتماعي تشکيل خواهند داد که بدين ترتيب، اجتماع مذکور تشکيل نشد و گروههاي حزب توده در زنجان به هم خورد(بیات، 1386: 416).