روز شمار تاریخ زنجان

دهم تیر

دهم تیر


1 - « آشيق موسلوم عسگري» دهمين روز تير ماه سال 1317ه.ش در روستاي «باداميستان»زنگان از مادر متولد شد. پدر وي «آشيق سهراب» از آشيق هاي معروف زنجان بود. همانند ديگر بچه هاي روستا براي يادگيري علم به مكتب مي رود. پس از اتمام درس مكتب در تاريخ1334 به شهر زنگان مي آيد و 6 سال در مسجد «دبغ لر»،«اسحق ميرزا » و «سيد» به يادگيري علوم حوزوي مي پردازد. از اساتيد علوم ديني ايشان مي توان به ملااشرف، ملا  ميرزاعلي و استاد حاج شيخ مهدي شجاعي اشاره كرد. وي در كنار تحصيل، شغل خياطي و خشك شويي را نيز ياد مي گيرد. بعد از اتمام درس «اصول كافي» به سلك  مريدان امام خميني«ره» در آمده و به تبليغ عليه رژيم پهلوي اقدام مي كند؛ به نحوي كه از طرف سازمان امنيت (ساواك)  آن زمان در سال 1339 دستگير و به مدت 6 ماه به «الوند كوه» لاهيجان تبعيد مي شود. بعد از سپري كردن دوره تبعيد، يك سال هم در «دبي»به صورت فراري به سر مي برد و بار ديگر به زنان بر مي گردد. در مدرسه «توفيق» و «پهلوي»سابق(شريعتي) موفق به اخذ ديپلم ادبيات مي شود. ولي به علت  فعاليت هاي  سياسي از استخدام درمشاغل دولتي منع مي شود. لذا شغل پدري خود را براي گذران زندگي انتخاب مي كند، و از سال 1347 به صورت رسمي به« آشيق ليق» مي پردازد. آشيق موسلوم از كودكي به موسيقي علاقه وافري داشت.او تعليمات پايه در موسيقي را از پدر خود فرا گرفت. اين هنرمند صاحب سبك با بهره گيري از تحصيلات حوزوي و كلاسيك، وبا اجراهاي فوق العاده و هنر سخنوري خود، توانست به موسيقي زنگان شكل جديد و تازه اي ببخشد. بر اساس گزارشي از ماهنانه «بايرام» بيش از 130كاست، ازداستان هاي آشيغي موجود در استان زنگان توسط آشيق موسلوم عسگري اجرا شده  كه در حال گرد آوري وتدوين نهايي است. از جمله آثار وي كه در دهه پنجاه اجرا شده است مي توان به: «اسلي  ايله كرم، 14 كاست»، «خسته قاسيم4 كاست»،« يئتيم سئيدي 6 كاست»، «شاه ايسماييل 6 كاست» و... (ماهنامه بايرام، شماره پنجم، ص 5)

2- تعداد 44 بازی سنتی در زنجان شناسایی شد.عبداله پور، کارشناس مردم شناسی اداره کل میراث فرهنگی با گفتن این خبر افزود: برای اجرای جشنواره استانی بازی های محلی اقدام به شناسایی بازی های سنتی استان کرده و تا کنون 44 نوع را در بررسی بیش از ده روستا به ثبت رسانده ایم در میان این تعداد 12 نوع از جاذبه و در برگیری خاص برخوردارند. به گفته وی «اوزوک اوزوک» ،«اشک بلی سیندیردی ها» ،«کولونگ آغاجی» «پیشدی پیشدی»، « چکدیم اوزاندی»، «ضاربا ضروب» از جمله بازی های ثبت شده است. (روزنامه مردم نو، 85/4/10)