روز شمار تاریخ زنجان

دهم اسفند

دهم اسفند


1 - سید محمد سردانی معروف به«سید مجتهد» در روستای سردان از روستاهای طارم سفلی متولد شد و ابتدا چندین نزد علما قزوین تحصیل کرد و سپس به اصفهان رفت و در نزد علماء اعلام مخصوصا حجة الاسلام حاج کرباسی فقه و اصول و معقول و منقول را خوانده و به دارالسعادۀ (شهر زنجان) برگشت و در ترویج و تبلیغ و تدریس کوشید. در روز سه شنبه بیستم جمادی الاولی 1269 برابر با 10 اسفند 1231 ش وفات یافت. (نیرومند، 1385، صفحات 350-351)