روز شمار تاریخ زنجان

دهم آبان ماه

دهم آبان ماه


1 - مرحوم حاج میرزا علی اصغر مشیرالممالک معروف به حاجی وزیر در 24 ربیع¬الاول سال 1275 هجری قمری برابر با 10 آبان 1237 ش در زنجان متولد شده و در سال 1343 قمری در همان شهر درگذشته است. پدرش مرحوم حاج میرزا محمد حسین وزیر متوفای سال 1301 هجری قمری در زمان حکومت امیراصلان خان مجدالدوله دایی ناصرالدین¬شاه و چند تن دیگر از حکام خمسه سمت وزارت آنان و پیشکاری مالیه زنجان را داشته ضمناً دوبار به حکومت کاشان و یک بار نیز به حکومت قم منصوب شده است. مادرش دختر مرحوم حاج آقا نصرالله شیخ¬الاسلام زنجان متوفای سال 1262 هجری قمری از روحانیون سرشناس دوره قاجاریه است. مرحوم حاجی وزیر بعد از فوت پدرش وارد مشاغل دیوانی شده و مانند پدر خود سمت وزارت بعضی از حکام خمسه یا نیابت حکومت آنان را داشته است ولی اشتغال به کارهای دولتی او را که مردی دانشمند و نویسنده و تاریخدان و از رجال روشنفکر و آزادیخواه بوده از کار نویسندگی و انجام تحقیقات تاریخی باز نداشته و دو اثر تاریخی با ارزش از وی به یادگار مانده است. یکی از این دو اثر زندگینامه و خاطرات مرحوم حاجی¬وزیر است. اثر دیگر مرحوم حاج وزیر کتابی است به نام فصول خمسه در تاریخ خمسه که چهار فصل آن اختصاص به تاریخ و جغرافیای زنجان دارد و یک فصل آن مخصوص شرح حال علمای معاصر زنجان است که مولف با اغلب آنان از نزدیک آشنایی داشته است. مرحوم حاج وزیر در تحریر خط نستعلیق به سبک مستوفیان دوره قاجاریه نیز مهارتی داشته و این هنر را بدواً در زنجان از میرزا آقا خطاط مشهور و سپس در تهران از میرزا رضای خوشنویس و میرزا کاظم شیرازی یاد گرفته است(شکوری، 1371: 435).
2- در پي آتش¬سوزي ساختمان اداري دادگستري که خانواده رئيس دادگستري براي گريز از خطرات جاني به پشت بام اداره رفته و رئيس دادگستري از دادستان زنجان تقاضاي کمک کرد؛ سادات باريکاني دادستان نيز تلفني از دستگاههاي مختلف انتظامي شهر براي نجات آن خانواده کمک خواست؛ اما هيچ يک از دستگاههاي مسئول در محل حادثه حاضر نشدند. به دنبال اين موضوع دادستان ضمن استمداد از وزير دادگستري شکايت خود را تلگرافي ارسال داشت و در پي آن 2 نفر از بازرسان وزارت دادگستري وارد شهر شدند. اين دو پس از ملاقات با مقامات استان و گروههاي مختلف مردم گزارشي تهيه و به تهران عزيمت نمودند. همچنين نمايندگان بازاريان و اصناف طي تماس با بازرسان اظهار داشتند که چرا ماموران شهرباني با آنکه استاندار زنجان دستور داده است که عکسهاي امام خميني(ره) را از مغازه¬ها جمع¬آوري نکنند باز مأموران اصرار دارند که مردم عکسها را از مغازه¬هاي خود بردارند(بيات، 1386: 389).
3 – دانش¬آموزان دبیرستان پهلوی نیز در اجتماعی که ساعت 10 صبح چهارشنبه 57/8/10در سالن دبیرستان داشتند، استقرار گارد پلیس شهربانی را در زنجان محکوم کردند. نمایندگان دانش¬آموزان در اجتماع طی سخنانی اظهار داشتند که رفتار ماموران گارد با شهروندان زنجانی خشونت¬آمیز و غیر اصولی است. دانش آموزان در این جلسه اعلام کردند تا پنج شنبه آینده اعتصاب خواهند کرد. در همین روز بازاریان و مغازه داران زنجان به عنوان اعتراض به خشونت ماموران گارد شهربانی مرکز که کنترل شهر را در دست داشتند، مغازه های خود را تعطیل کردند. آنان همچنین به دستگیری چهار دانش آموز که مدعی بودند در دستگیری آنان قوانین کشوری رعایت نشده است اعتراض داشتند. آنان برای بیان اعتراض خود در مسجد ولیعصر (عج) گرد آمدند و قرار شد ساعت 4 بعد از ظهر به طور دسته جمعی به خیابان بیایند، ولی مقامات انتظامی، ماموران گارد را از خیابانها جمع آوری و 4 نفر بازداشتی را آزاد کردند و آنها را به مسجد آوردند و چون وضع جسمانی این چهار نفر به علت شکنجه و خیم بود جهت مداوا به بیمارستان شفیعه اعزام شدند(بیات، 1386: 390).