دعای روز دوم ماه مبارک رمضان

دعای روز دوم ماه مبارک رمضان