یادداشت ها

دستارود های حوزه مسکن و عمران شهری در دهه نخست انقلاب

دستارود های حوزه مسکن و عمران شهری در دهه نخست انقلاب


همواره عمران و آبادانی شعار و هدف هر کشور و نظام سیاسی برای جامعه بوده است. استان زنجان نیز در این حوزه گام های مهمی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برداشته است.

دهه نخست انقلاب اسلامی که برای کشور همراه با هشت سال دفاع مقدس بود فرصت و شرایط لازم را برای توسعه عمران شهری باقی نگذاشت، اما در همین شرایط نیز استان زنجان گام های مهم در راستای توسعه مسکن و عمران شهری برداشته است.

استان زنجان در بازسازی مناطق جنگی یکی از استان های فعال بوده است، به گونه ای که استان زنجان شرکت فعال در بازسازی مناطق جنگ زده بعد از انقلاب اسلامی داشته و  شرکت در آبادانی  و احداث مساکن عمومی در روستاها از دستاوردهای مهم استان زنجان محسوب می شود.

زنجان در دهه نخست انقلاب اسلامی در راستای سیاست ها و راهبردهای توسعه ای مسکن کشور گام برداشته و مطابق با رویکردهای و راهبردهای حمایتی از اقشار ضعیف جامعه حرکت کرده است. یکی از اقدامات مهم استان در دهه نخست انقلاب احداث مسکن اقشار کم درآمد بوده است.

اجرای پروژه های حساب 100 امام (ره )توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از جمله اقدامات مهم اجرایی حوزه مسکن محرومین در استان زنجان بود که مطابق با سیاستگذاری کشوری عملیاتی و برای خانه دار شدن محرومان در استان زنجان پایه گذاری شد که در دهه نخست انقلاب دستاوردی مهم بود که نتایج آن را نیز شاهدیم.

گشايش جاده كمربندي جنوبي زنجان (خيام فعلي) از دستاوردهای مهم عمران شهری در طی دهه نخست انقلاب اسلامی در شهر زنجان بوده است. پياده كردن ادامه خيابان دانشسراي زنجان و تهيه نقشه تفصيلي ادامه خيابان ناصر نظام (7 تير فعلي ) تا استانداري از جمله اقدامات مهم صورت گرفته در حوزه عمران شهری زنجان طی دهه نخست انقلاب اسلامی بوده است.

دستاوردهای انقلاب اسلامی در عمران شهری زنجان به این موارد محدود نمی شود، به گونه ای که برداشت محوطه ترمينال زنجان جهت احداث ترمينال و افتتاح شهربازي زنجان از جمله اقدامات مهم توسعه ای طی دهه نخست انقلاب در زنجان محسوب می شوند.

احداث كشتارگاه بهداشتي زنجان در سال 59 از اقدامات مهم عمرانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سطح استان زنجان محسوب می شود که در ساماندهی توزیع گوشت بهداشتی بسیار موثر بوده است.

از جمله اقدامات مهم در توسعه استان پياده كردن نقشه شهرك صنعتي زنجان و تهيه پروفيل خيابان هاي شهرك صنعتي و تاسيس شهرك علي آباد در 200هكتاربوده است.

 

 

توسعه عمران شهری زنجان تعيين مسيرهاي اتوبوس هاي شركت واحد در شهر و خريد چند دستگاه اتوبوس در سال های 1359و1360و سرو سامان دادن به نوانخانه شهرداري واقع در نزديكي حسينيه اعظم و بعدها واگذاري آن به اداره کل بهزستي استان از دیگر اقدامات مهم صورت گرفته است.

اختصاص بيش از 360 هكتار زمين جهت واگذاري به بخش صنعتي و كارگاه‌هاي مزاحم شهري جهت طرح توسعه شهري و اصلاح بافت موجود در شهر نیز جزو اقدامات مهم زیرساختی برای زنجان طی دهه نخست انقلاب اسلامی بوده است.

داشتن معابری مناسب در شهر نیازمند کارخانه ای مناسب برای تولید آسفالت در شهر زنجان بوده است که در این راستا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد تاسيس كارخانه بزرگ آسفالت شهرداری زنجان بودیم که به عنوان زیرساختی مهم برای تولید اسفالت و توسعه معابر شهری کارایی بالایی داشته است.

برای مدیریت بهتر در مناطق مختلف شهر باید شرایط مدیریتی متمرکز در مناطق شهر ایجاد کرد، بعد از انقلاب اسلامی منطقه بندي شهرداري به منطقه 1 و 2 در زنجان انجام شد که این رویکرد برای ارائه خدمات مدیریت شده به مناطق مختلف یک ضرورت مهم محسوب می شده است.

خريد زمين انصاريه جهت شهرك سازي از دهه نخست انقلاب اسلامی هدف گذاری و عملیاتی شد و احداث ايستگاه دوم آتش نشاني در تاريخ 10/2/1367در شهر زنجان عقد قرارداد شد تا یکی از اقدامات مهم در تحقق زیرساخت های مهم شهری در زمان بروز بحران عملیاتی و اجرایی شود که امروز شاهد روند رو به رشد در تامین ایستگاه های آتش نشانی شهر زنجانو سایرشهرهای استان هستیم.

یکی از زیرساخت های مهم در توسعه حمل و نقل عمومی تامین پایانه های اتوبوسرانی بین شهری بوده تا شهروندان شهرهای مختلف استان و همچنین استان برای سفر به استان های دیگر اهمیت زیاد داشته است. احداث پايانه اتوبوسراني بين شهري در تاريخ  12/11/67عقد قرارداد شد تا یکی از زیرساخت های مهم این حوزه بعد از انقلاب اسلامی محقق شود.

آدرس کوتاه :


صد کلمه