رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

در هفته دفاع مقدس و با حضور برخی مسئولین فعال در حوزه دفاع مقدس صورت گرفت : آغاز تولید مجموعه نمایشی فاخر 13 قسمتی رادیویی با عنوان «خاکریز» در حوزه دفاع مقدس. - نمایش محتوای خبر