رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

در صد مشارکت مردم استان زنجان در انتخابات مجلس شورای اسلامی طی 40 سال اخیر در مقایسه با کشور - صفحه داخلی تولیدات فضای مجازی

 

 

معاونت فضای مجازی

در صد مشارکت مردم استان زنجان در انتخابات مجلس شورای اسلامی طی 40 سال اخیر در مقایسه با کشور

در صد مشارکت مردم استان زنجان در انتخابات مجلس شورای اسلامی طی 40 سال اخیر در مقایسه با کشور


آدرس کوتاه :