جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

در دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران اوتیسم با مدیرکل صداوسیما عنوان شد : صداوسیما می تواند در آگاه سازی جامعه و مردم نسبت به بیماری اوتیسم بسیار موثر باشد . - نمایش محتوای خبر