رونق تولید ملی | جمعه، ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

در بیانیه 6100 کلمه‌ای رهبر فرزانه انقلاب - صفحه داخلی تولیدات فضای مجازی

 

 

معاونت فضای مجازی

در بیانیه 6100 کلمه‌ای رهبر فرزانه انقلاب

در بیانیه 6100 کلمه‌ای رهبر فرزانه انقلاب:

41 بار از کلمه #جوانان
28 بار از کلمه #اقتصاد
22 بار از کلمه #دشمن
19 بار از کلمه #جهاد
12 بار از کلمه #پیشرفت
10 بار از کلمه #آینده
8 بار از کلمه #تلاش
1 بار از کلمه #مذاکره
استفاده شده است.
 🔹 این کلیدواژه‌ها برای تمام اقشار جامعه قابل تامل است!

آدرس کوتاه :