جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

درک احساسات کودکان - صفحه داخلی تولیدات فضای مجازی

 

 

معاونت فضای مجازی

درک احساسات کودکان

درک احساسات کودکان


اگر درک درستی از احساسات و رفتارهای کودک خود نداشته باشید ممکن است باعث سرخوردگی کودک شود.

پس احساسات کودک خودرا به تمسخر نگیرید و سعی کنید در بازی آنها مشارکت داشته باشید...


دانلود


آدرس کوتاه :


تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

انیمیشن خون بهای سردار
بیست درصد | روایتی از زندگی مردی بزرگ
روایتی متفاوت از شهید سپهبد سلیمانی
کسب و کار مجازی
پوستر شهید محسن فخری زاده
شاهکار بسیج مردم در ریشه کنی فلج اطفال
دم نوش مریم گلی
مدت ویدئو: 3 دقیقه و 55 ثانیه