معاونت فضای مجازی

داوود مرادخانی – رئیس پارک علم و فن آوری استان زنجان

داوود مرادخانی – رئیس پارک علم و فن آوری استان زنجاندانلود


آدرس کوتاه :