جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

خون بهای سردار - صفحه داخلی تولیدات فضای مجازی

 

 

معاونت فضای مجازی

خون بهای سردار

خون بهای سردار


انیمیشن خون بهای سردار

تولید معاونت فضای مجازی مرکز زنجان


دانلود


آدرس کوتاه :


تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

بیماری سندروم سایبرکندریا
موشن گرافیک - خشونت والدین نسبت به فرزندان
مدت ویدئو: 3 دقیقه و 8 ثانیه
مدت ویدئو:28:40
موشن گرافیک
موشن گرافیک
مجازیست 11، چاله چوله های اینترنتی
موشن گرافیک