جهش تولید | دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹

خانه ما - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

خانه ما

خانه ما


Loading the player...

برنامه" خانه ما" برنامه ای مشارکتی با شهردای زنجان تولید سیمای مرکززنجان می باشد.ای برنامه شنبه، یک شنبه، دو شنبه و جمعه ساعت 19:45 از سیمای استانی مرکز زنجان پخش می شود.

باروی کارامدن پهلوی اول در1304ش واصلاحات اداری صورت گرفته وتاسیس وزارتخانه ها ودوایر اداری مختلف : مالیه ، عدلیه ، نظمیه ، صحیه ، امنیه و...... درپایتخت و شهرهای کشور ، اداره بلدیه هم درموازی با سایر ادرات باوضع قوانین ومقررات درزمینه توسعه زندگی مدرن شهری وبازگشایی معابرو.... تاسیس شده ودر ایالات و ولایات گوناگون شروع به فعالیت می نماید .

ازسوی انجمن شهر (معتمدین محلی) شهرزنجان که ظاهرا به صورت پارلمان محلی عمل می نمود، حاج میرزا علی اکبر توفیقی درسال1305خورشیدی، به عنوان اولین رئیس بلدیه رسمی شهر (شهردار) زنجان انتخاب شده وبه وزارت داخله معرفی می گردد . مرحوم توفیقی قریب به 5سال برمسند ریاست تاسیسات شهرداری زنجان بوده وخدماتی ماندگاراز سوی ایشان درطول این مدت ، صورت می گیرد و عاقبت برخلاف میل باطنی خود ازسمت خود استعفاء می دهد !

از جمله آثار باقي مانده موجود مي توان به موارد زير اشاره نمود:

1.      احداث اولين مدرسه در محله ثروتمند نشین سرچشـــــمه زنجان كه به مدرسه ي توفيق مشـــــهور است. بناي قديمـــي مدرسه در سال 56 تخريب و نوسازي شد .

2.      احداث بناي رختشويخانه كه در رديف آثار ملي به ثبت رسيده .

3. اجراي سد خاكي تهم رود .

4. احداث بناي دباغ خانه در قسمت شمالي خيابان خيام .

5. بناي مسجد غريبيه در محله ي ميدان توفيقي كه به دليل اجراي طرح خيابان خواجه نصير ، آن ميدان و بناي قديمي مسجد متاسفانه تخريب و مسجد جديدي به جاي آن احداث گرديد .

6. احداث بناي كشتارگاه زنجان {درمحله توپ اغاجی} كه در حال حاضـــــر با اضافه نمودن به زيربنا به عنوان اداره ي ميراث فرهنگـي مورد استفاده قرار ميگيرد.

7. كشف نخستين معدن مس منطقه در بايچه باغ زنجان

برنامه خانه ما برنامه ای فرهنگی و اجتماعی با رویکرد معرفی عملکرد شهرداری و شورای شهرزنجان است که با بازتاب فعالیت های مختلف این دو ارگان سعی در ایجاد تعامل بین مسئولین مدیریت شهری و مردم دارد.این برنامه به شکل دو برنامه 20 دقیقه ای در هفته تولید و پخش می شود.

تقویت روحیه پاسخگویی مسئولین و حس مطالبه گری مردم از کارگزاران، امید آفرینی و جلب مشارکت مردم در امور شهری از جمله اهداف این برنامه مصوب شد.

 

سال تولید: 1394

تهیه کننده: رضا ستاری پور

دستیار تهیه: علی اسمخانی

تصویربردار: رسول رحیمی - حسن بیات

دستیار نو رو تصویر و صدا: طیب شکوری

تدوین گر: مهدی آقا محمدی

گزارشگر: رضا جنتی- محمد رضا حسنی

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.