معاونت فضای مجازی

جا ماندگان اربعین حسینیشنبه اربعین حسینی ساعت 9 صبح
حرکت دسته حسینیه اعظم زنجان تا امام زاده سید ابراهیم (ع)


ساعت 15  عصر
حرکت دسته زینبیه اعظم زنجان تا امام زاده سید ابراهیم(ع)
 


دانلود


آدرس کوتاه :