یادداشت ها

جاده طارم، چه کم از خرم زال لرستان دارد

جاده طارم، چه کم از خرم زال لرستان دارد


زنجان، دچار خودتحریمی است! مثال آشکار آن جاده زنجان - طارم است؛ جاده ای که نزدیکترین خط اتصال شمال ایران به شمال غرب ایران است که با بررسی دستگاههای تردد شمار نصب شده و نیز با مشاهده پلاک خودروهای عبوری غیر بومی، به راحتی قابل تحلیل است. راهکار ساده است؛ احداث تونل در کوههای طارم. صرفه جویی انرژی های فسیلی، زمان، پول و رونق اقتصادی زنجان و طارم، کمترین نتیجه خواهد بود و مسافران زیادی نیز از این مسیر تردد خواهند کرد. نقدینگی بخش خصوصی که در به در دنبال سکه، دلار و پوشک است! می تواند در اینجا، سرمایه گذاری شود.

ای کاش، مردی از در برون آید و کاری بکند!

 

آدرس کوتاه :


صد کلمه