جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

تقدیر اعمال - صفحه داخلی تولیدات فضای مجازی

 

 

معاونت فضای مجازی

تقدیر اعمال

تقدیر اعمال


?? برآورد اعمال در شب نوزدهم انجام می گیرد و تصویب آن در شب بیست و یکم و تنفیذ آن در شب بیست و سوم.

??امام صادق علیه السلام??

آدرس کوتاه :