سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

تقدیر از همکاران معاونت نظارت و برنامه ریزی مرکز همزمان با اول آبان روز آمار و برنامه ریزی - نمایش محتوای خبر

 

 

تقدیر از همکاران معاونت نظارت و برنامه ریزی مرکز همزمان با اول آبان روز آمار و برنامه ریزی

شناسه : 370980182

تقدیر از همکاران معاونت نظارت و برنامه ریزی مرکز همزمان با اول آبان روز آمار و برنامه ریزیهمزمان با اول آبان روز آمار و برنامه ریزی مدیرکل مرکز با حضور در معاونت برنامه ریزی و نظارت مرکز این مناسبت را به همکاران تبریک گفت.

آقای لطیفی در دست داشتن آمار کافی، دقیق و به‌هنگام را از اصول سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تعیین اهداف، راهکارها و فعالیت‌ها و در نهایت ارزیابی نتایج مربوطه دانست و افزود: داده های آماری بنیادی ترین اصل برای برنامه ریزی است، و برنامه ریزی اساسی ترین شاخص برای مدیریت قلمداد میشود.

وی تصریح کرد: عصر ارتباطات و اطلاعات وقتی معنا می یابد که جمع آوری اطلاعات و داده ها به روز باشد و یکی از نکاتی که در برنامه ریزی هر سازمانی میتوان بدان بعنوان شاخص ترین اصل از آن یاد نمود این است که توسعه بدون برنامه ریزی و برنامه ریزی بدون آمار و اطلاعات دقیق بهنگام و تفکیک شده قابل تحقق نیست.

رئیس رسانه استانی حوزه برنامه ریزی را در هر سازمانی به مثابه مغز در بدن دانست و افزود: امروز در هر سازمان و نهاد، بویژه رسانه ملی، برنامه ریزی و نظارت از ارکان اصلی است و رشد و تعالی بخش های مختلف سازمان بویژه تولید و خبر مرهون برنامه ریزی و نظارت مستمر است به نحوی که هر گونه ضعف و نقصان در این رکن پیامدهای زیانباری را ایجاد می‌نماید.

 در ادامه این دیدار که برخی معاونین هم حضور داشتند با اهداء هدایایی از تلاشهای معاون، مدیران و کارشناسان این واحد تقدیر بعمل آمد.

 

آدرس کوتاه :