تصاویری از دیدار مردم زنجان با مقام معظم رهبری

تصاویری از دیدار مردم زنجان با مقام معظم رهبری


تصاویری از دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم استان‌های زنجان، سمنان و قزوین با مقام معظم رهبری