جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

تاریخچه صدا و سیمای مرکز زنجان - صفحه داخلی روابط عمومی

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

تاریخچه صدا و سیمای مرکز زنجان

تاریخچه صدا و سیمای مرکز زنجان


تاریخچه صدا و سیمای مركز زنجان

صدا و سیمای مركز زنجان با هدف رله و تقویت برنامه های، شبكه های سراسری رادیو و تلویزیون در سال 1352 تاسیس شد و در سال 1356 برنامه های رادیویی خود را به طور مستقل آغاز كرده است.

ساختمان اصلی مركز زنجان در زمینی به مساحت 10 هكتار با زیربنای 3500 مترمربع احداث شده كه شامل استودیوهای تولید و پخش برنامه های صدا ، سیما و خبر و دیگر واحدهای پشتیبانی است، ابنیه مركز پس از راه اندازی شبكه های استانی صدا و سیما متناسب با فعالیت حوزه های تولید و پشتیبانی رشد و توسعه چشمگیری داشته است.

سرمايه انساني مركز زنجان در زمان تأسیس نزدیك به 15 نفر بوده است كه این تعداد با تغییر رسالت صدا و سیمای مركز زنجان از رله شبكه های سراسری رادیو و تلویزیون به شبكه محلي واستانی رادیو و تلویزیون جهت تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی براي مخاطبان استاني با هدف تقويت خرده فرهنگ ها براي تحقق اتحاد وهمبستگي ملي در مقابله با تهاجم وشبیخون فرهنگي و افزایش حجم فعالیت های تولیدی و پشتیبانی سرمايه انساني مركز زنجان نيز متناسب با فعاليت هاي توليدي و پشتيباني پس از بهره برداري از شبكه استايي راديو وتلويزيون رشد و توسعه چشمگیری يافته است .

رسالت صدا و سیمای مركز زنجان در سال های نخست بهره برداري ،تقویت و رله امواج شبكه های سراسری رادیو يي و تلویزیوني در منطقه بوده است و در آن سال ها رله امواج تلویزیونی با بهره گیری از امكانات و فرستنده زنجانكوه شركت مخابرات زنجان انجام مي شده است.

با احداث و بهره برداري از ایستگاه های مستقل رله و فرستنده های تلویزیونی در سال1372 پوشش و سیگنال رسانی  تصویری در مناطق مختلف استان بوسيله صدا و سیمای مركز زنجان بعنوان سازمان تخصصی وحرفه اي  در حوزه امواج تلویزیونی گذاشته شد.

 پوشش و سیگنال رسانی امواج رادیویی مركز زنجان از سال 1356 تا سال 1375 بوسیله یك فرستنده رادیویی یك كیلوواتی كه شعاع پوششی آن شهر زنجان به شعاع ده كیلومتر بود انجام می شد، اما در سال 1375 با بهره برداری از فرستنده پرقدرت  50كیلوواتی رادیویی پوشش برنامه های صداي محلی از شعاع ده كیلومتري به صد درصد استان زنجان و بخش های از استان های همجوار رسید.

در سال1372 با احداث و بهره برداري از فرستنده پرقدرت تلویزیونی و اف ام  بایندر پوشش امواج تلویزیونی در سطح استان بطور چشمگیری افزایش یافت وبا بهره برداري از فرستنده پرقدرت ديجيتال ،مركز زنجان ازپوشش امواج راديويي وتلويزيوني مطلوبي در سطح منطقه برخودار شده است.

همزمان با سالروز ولات حضرت زهرا (س) در سوم خرداد ماه سال 1390 و با توجه به رسالت شبكه های استانی سیما در عرصه پر رقابت رسانه ای پخش شبكه استانی سیما از هشت به بیست ساعت وپخش شبكه استاني صداي مركز نيز از اول آذر ماه سال1391 از دوازده به بيست ساعت در روز افزایش یافت و همچنین با بهره برداری از فرستنده پرقدرت دیجیتال در بیست و پنجم خرداد ماه سال 1390 پخش دیجیتالی شبكه استانی سیما با پوشش حدود پنجاه درصدی آغاز بكار نموده است.

اولین تجربه تولید و پخش برنامه در صدا وسيماي مركززنجان  ، در واحد تولید صدای مركز زنجان با  بهره برداری از شبكه محلی رادیو در سال 1356 صورت گرفت.شروع برنامه سازی این مركز در تولید برنامه های  تلویزیونی به سال1359 بر می گردد. در آغاز فعالیت های برنامه سازی مركز با توجه به امكانات، تجهیزات فنی و نیروی انسانی متخصص ، تعهدات برنامه سازی  متناسب با امكانات ، تجهیزات فنی و نیروی انسانی بعهده این مركز گذاشته  مي شد،اما با بهره برداري از  شبكه  استانی صدادرسال1379در تيرماه و شبكه  استانی سیمادرمرداد ماه سال1383و توسعه مناسب امكانات ، تجهیزات فنی و  نیروی انسانی ،تعهدات برنامه سازی نیز در حوزه های صدرالذكر از رشد خوب و مناسبی برخوردار شده است .

فعالیت های حوزه خبر صداوسيماي مركز از سال 1356 با پخش اطلاعیه ها و نیازمندیهای استان آغاز شده است . و از سال 1357فعالیت های حوزه خبرمركززنجان  از پخش اطلاعیه ها و نیازمندیهای استان به تولید و پخش دو بخش خبر رادیویی بصورت روزانه تغییر یافت وبا بهره برداری از استودیویی پخش تلویزیونی مركز در سال 1359 تولید و پخش اخبار تلویزیونی نیز با مدت 15 دقیقه در روز  با زبان فارسی آغاز شد.  فعالیت های توليد وپخش خبر مركز زنجان با بهره برداري از شبكه های استانی صدا و سیما رشد وتوسعه مطلبي داشته بطوریكه هم اكنون در بخش های مختلف اخبار رادیويي و تلویزیوني براي مخاطبان استاني توليد وپخش می نمايد.

 صدا و سیمای مركز زنجان كه در سال های نخستين تأسیس كه جزء مراكز درجه چهار بود اما با بهره برداری از شبكه استانی صدا در سال 1379 به مركز درجه سه  و با راه اندازی شبكه استانی سیما در شانزدهم مرداد ماه سال 1383 از مركز درجه سه به مركز درجه دو وبا بيست ساعت شدن پخش شبكه هاي استاني صدا وسيما در رديف مراكز در جه قرار گرفته است.

صدا سيماي مركززنجان  در طول چند دهه فعالیت خود مدیران كل مختلفی را در سكان رهبری و هدایت خویش تجربه كرده است كه اسامی آنان از سال 1356 تا كنون به شرح ذیل می باشد:

1- سعید امیری  2- میر محمدرضا رضایی  3- اكبر صمد ملكی  4-  جعفر حیدری اصفهانی  5- محمد حسین پیله وری 6- سیاوش صادقی تبار 7- سید محمودرضا حسینی  8- لطف الله سیاهكلی 9- ابوالحسن صادقی جهانی  10- علی اكبر رزمجو 11-مرتضي صفري 12- سید محسن لطیفی


پل های ارتباطی با مرکز

روابط عمومی

شماره تماس:

شهر زنجان 162

سایر شهرستان ها:

32162666

کانال سروش: zanjan_irib@

پیامک

30000241

معاونت سیما

شماره تماس:32162230

معاونت صدا

کانال سروش

radio.zanjan@

 

شماره تماس:32162234

معاونت خبر

کانال سروش

@khabarzanjanirib

شماره تماس:32162226

معاونت فضای مجازی

کانال سروش

@iribzanjan

شماره تماس:32162251

پست الکترونیکی:infoplanning-zan@irib.ir

تلفن مرکز

33770033-5

32162011-7

آدرس مرکز:زنجان-خیابان خرمشهر-صداوسیمای مرکز زنجان

کد پستی:4515883815