معاونت فضای مجازی

بیوگرافی آقای سید سجاد کاظمی استاندار سابق زنجان

بیوگرافی آقای سید سجاد کاظمی استاندار سابق زنجان


معاونت فضای مجازی مرکز زنجان - چهل سالگی انقلاب اسلامی - کارنامه - بیوگرافی آقای سید سجاد کاظمی استاندار سابق زنجان

 

با ما همراه باشید...

کانال رسمی صدا و سیمای مرکز زنجان:iribzanjan@آدرس کوتاه :