روز شمار تاریخ زنجان

بیست یکم اردیبهشت

بیست یکم اردیبهشت


1 - دانشمند والامقام آیت الله شیخ عبدالعلی ابن ملا عبدالصمد ابن مولی علی اکبرین محمد سعید در سیزدهم ماه رجب سال 1368 در شهر زنجان به دنیا آمد. از شاگردان بزرگ علامه آخوند ملا قربانعلی (ره) بود و به نجف اشرف رفت. و در حوزه درس علامه مرحوم شیخ محمد حسن دامغانی و علامه مرحوم فاضل شربیانی (ملا محمد) و دانشمندان دیگر بیش از ده سال حاضر شده استفاده کامل نمود و از آن آیات عظام اجازه اجتهاد دریافت کرد و به شهر زنجان برگشت و به تدریس و ترویج دین پرداخت. تا اینکه در روز چهارشنبه سیزدهم ماه جمادی الاخر سال 1349 در شهر زنجان وفات یافت. (نيرومند، 1385، صفحات 381-382)