روز شمار تاریخ زنجان

بیست و یکم دی

بیست و یکم دی


1 - شیخ زین العابدین بن حسن دیزجی از علماي اعلام شهر زنجان سطوح ادبیات و متون را استفاده کرده به نجف اشرف رفت و از محضر علامه سید محمد کاظم یزدی، شیخ عبدالله مازندرانی، محقق خراسانی و شیخ الشریعۀ اصفهانی قدس ا... اسرار هم بهرۀ کافی و وافی برد و به شهر زنگان بازگشت محقق، فقیه، مدرس ثقه و سلیم النفس بود و در سال 1348 به زیارت بیت الحرام موفق شد و 9 روز مانده از ماه شعبان 1349 به رحمت حق پیوست(نیرومند، 1385: 380).

2- روز پنج شنبه 21/10/57، زنجان روز ناآرامی را سپری کرد. در این روز که به مناسبت چهلمین روز شهادت سید جلال مددی (راننده تاکسی ای که در وقایع آتش زدن بازار و توسط نیروهای امنیتی جان باخت) مجلس یادبودی در امام زاده سید ابراهیم برگزار شده بود، در پایان مراسم گروه زیادی از مردم ضمن دادن شعارهایی علیه رژیم حاکم و دولت بختیاری و با فرستادن درود بر امام خمینی از امامزاده به طرف گورستان شهر حرکت کردند. آنان پس از خروج از امامزاده با ماموران گارد شهربانی رو به رو شدند و به ناچار با فشار آنان به امامزاده برگشتند و پس از مدتی متفرق شدند(بیات، 1386: 430-431).

3 - شادروان اکبر نوحی در سال 1323 در یک خانواده اصیل و کشاورز به دنیا آمده است. آقای پرفسور اکبر نوحی استاد دانشگاه مهندسی پونوما در دانشگاه پلی تکنیک ایالت کالیفرنیا و مسئول برنامه ریزی مهندسی الکتریک دانشکده فوق و محقق مبتکر در توسعه تکنولوژی برای سازمان فضایی آمریکا(NASA) در ایالت متحده آمریکا می باشد که مدارج علمی و تخصص خود را از سال 1969میلادی(1348 شمسی) با اخذ لیسانس فیزیک از دانشگاه پهلوی(سابق) شیراز در ایران آغاز نمود. پس از مهاجرت به آمریکا در سال 1978(1357شمسی) موفق به اخذ درجه فوق لیسانس در رشته فیزیک کاربردی از دانشگاه سیراکیوس ایالت نیویورک گردیده و در ادامه موفق به اخذ دانشنامه دکتری فیزیک کاربردیSolide state از همان دانشگاه گردید. آقای پرفسور اکبر نوحی تجربۀ تدریس در دانشگاههای داخل و خارج را از سال 1970(1349) از دانشگاه اهواز شروع نمود و سپس از سال 1972(1351) تا سال 1976(1355) به عنوان استاد یار دانشگاه پهلوی شیراز مشغول تدریس گردید و به مدت یازده سال از سپتامبر 1988(1367) در دانشگاه های مختلف آمریکا تدريس مي كرد. شادروان پرفسور اکبر نوحی در شب چهارشنبه 21/10/79 به دلیل سکته قلبی در ایالت کالیفرنیای آمریکا بدرود حیات گفت(نیرومند، 1385: 147-151).