روز شمار تاریخ زنجان

بیست و یکم

بیست و یکم


1 - با صرف هزینه ای بالغ بر 25 میلیون ریال اردوگاه جهانگردی زنجان مجهز به 24 اتاق در روز دوشنبه 21 بهمن 1364 مورد بهره برداری قرار گرفت. امتیازات این اردوگاه با هتل های دو ستاره استاندارد برابر بوده اما از نظر هزینه و بهای غذا و تخت 50 درصد ارزانتر از هتل های مشابه است(روزنامه اطلاعات، 1364/11/22).