روز شمار تاریخ زنجان

بیست و چهارم شهریور

بیست و چهارم شهریور


1 - میرزا احمدی حاج ملا جواد کاوندی زنگانی نزد مشایخ شهر زنگان درس خوانده و فاضل و مدرس بود و عصر روز پنج شنبه هشتم ربیع الاول سال 1345 بدرود حیات گفت. (نيرومند، 1385، ص 473)
2- به مناسبت درگذشت مجاهد نستوه آيت الله طالقاني تعطيلي بازار و مغازه هاي زنجان پنجمين روز خود را پشت سر گذاشت و مردم اين شهر همچنان در ماتم از دست دادن مجاهد بزرگ عالم رباني مجاهد نستوه و مفسر قرآن حضرت آيت اله طالقاني به سوگ نشسته و با راهپيمايي در خيابانهاي اين شهر و برگزاري مجالس ياد بود در تکايا و مساجد از مقام والاي ايشان تجليل کردند و به همين مناسبت يادبودي از طرف محمدحسين مهدوي استاندار زنجان در محل استانداري برگزار شد که سخنرانان در مورد مقام و شخصيت و مبارزات حضرت آيت الله طالقاني سخنراني کردند. (روزنامه اطلاعات، 58/6/24)