روز شمار تاریخ زنجان

بیست و چهارم اردیبهشت

بیست و چهارم اردیبهشت


1 - در اين روز جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان افتتاح شد. ساعت 6 عصر اين روز مجموعه تفریحی گردشی ایل داغی میزبان بهترین آشپزهای ایران است. مهندس رحمتی دبیر جشنواره آش و المپیاد آشپزی دراین باره می گوید: مراسم افتتاح با اجرای موسیقی های سنتی، اجرای نمایش و انتخاب نمونه اجرا شد. این جشنواره که شش روز به طول انجامید 27 نوع آش توسط آشپزهای 24 استان کشور تهیه شد که در آخر آشپز نمونه انتخاب گرديد. (روزنامه مردم نو، 1384/3/1)