روز شمار تاریخ زنجان

بیست و چهارم آبان

بیست و چهارم آبان


1 - مراسم افتتاحیه این جشنواره صبح امروز با حضور تیمهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان و زنجان در سالن شماره 3 هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زنجان برگزار شد. قصه گوها رقابت خود را برای سه روز آغاز کردند. مسابقات مشاعره نیز در دو بخش اطلاعات شعری و مشاعره سنتی می باشد(روزنامه مردم نو، 1384/8/24).