روز شمار تاریخ زنجان

بیست و پنجم مرداد

بیست و پنجم مرداد


1 - عالم عابد، زاهد صادق، علامه حجت الاسلام و المسلمین آقا کاظم بن حاج محمد علی(قدس سره) در سال 1280ه.ق در شهر زنگان متولد شد و متون را از محضر مدرسان دانشمند شهر فرا گرفت و طبق رسم آن زمان جهت تکمیل معلومات خویش به نجف اشرف عزیمت کرد و از حوزه درس علامه حاج میرزا حسین خلیلی تهرانی(قدس سره) و آیات عظام دیگر استفاده شایان نمود سپس به شهر زنجان باز گشت. مفید و مرجع بود و اهالی متدین محل و بازار در 1310ه.ق یک مدرسه و مسجدی به نام او بنا نهادند تا ضمن تعلیم طلاب مستعد به ترویج و اقامه نماز جماعت نیز بپردازند. وی فاضل محقق و مدرس زاهد، مورد اعتماد و خوش خلق و والا مقام بود. د ر 4 جمادی الثانی سال 1322 پس از 42 سال و به قول مرحوم حاج اسدالله رفیعی پس از 60 سال در زنجان وفات یافت. (نيرومند، 1385، ص103)