روز شمار تاریخ زنجان

بیست و پنجم فروردین

بیست و پنجم فروردین


1 - در پی پیشنهاد حزب رستاخیز برای مقابله با اعترافات مردم رژیم تصمیم گرفت از مزدوران چماغ به دست بهره گیرد. لذا روزنامه اطلاعات با رنگ ولعاب تبلیغاتی در مورد اقدامات آنها نوشت: بین تظاهرکنندگان و نیروهای پایداری، در اصفهان ، قم و زنجان درگیری صورت گرفت. عده ای از مردم در این شهرها توسط نیروی پایداری دستگیر شدند. (كرباسچي، 1371، ص823)

2- ماهنامه «پيك آذر» در تاريخ  79/1/25 به صاحب امتيازي و مدير مسئولي محمد نقي صالحي و سردبيري آقاي بهرام محمدي مجوز انتشار دريافت و اولين شماره  خود را  در 64 صفحه، به  قطع مجله اي و اندازه  در شهريور 1379 منتشر كرد. با وجود فعاليت حرفه اي و قابل قبول ماهنامه پيك آذر و مطالب نسبتا مناسب آن اما پيك آذر به دلايل مالي نتوانست صورت ماهنامه به خود بگيرد و اكثر شماره ها در سر موعد منتشر نگرديدند و حتي فاصله  انتشار شماره اول كه در شهريور 1379 منتشر گرديد با شماره  سوم كه در اسفند 1379 منتشر شد به شش ماه مي رسيد و نهايتا پيك آذر پس از انتشار حدود 19 شماره با شكست طرح انتشار مجله، به سمت انتشار هفتگي و در قطع روزنامه اي تغيير جهت داد. ماهنامه پيك  آذر پس از كسب موافقت  اداره  ارشاد استان زنجان  به هفته نامه تبديل شد و اولين شماره  خود را  در روز دوشنبه 23 ديماه 1381 برابر با  9 ذيقعده  1423 و 13 ژانويه 2003 با دوره  جديد در 8 صفحه و به قيمت 500 ريال انتشار داد. البته گستره  توزيع  پيك  آذر پس از تبديل شدن به هفته نامه از منطقه  اي به  سراسري گسترش يافت. نهايتاً اينكه با وجود انتشار هفتگي باز هم «پيك آذر» مواجه با مشكلات مالي شد و اكنون اين هفته نامه از طرف صاحب امتياز آن به صورت موقت و مقطعي تعطيل شده است. (قشمي، 1382، ص 113)

3 - نشست علمي «فناوري اطلاعات و نانوتكنولوژي» روز شنبه، با حضور كارشناسان معاونت فناوري نهاد رياست جمهوري در زنجان آغاز شد. اين همايش يكروزه كه براي نخستين بار در زنجان برگزار مي‌شود، ‪ ۷۰نفر از كارشناسان، سرگروهاي آموزشي و دبيران آموزش و پرورش اين استان حضور دارند. در اين نشست علمي، شش تن‌از كارشناسان نهاد رياست جمهوري نيز در موضوعات «مديريت تكنولوژي، كارت‌هاي هوشمند، پارك فناوري، فناوري كامپوزيت ، نظام تامين مالي پروژه‌هاي كارآفريني فناوري و نانوفناوري» به بحث و تبادل نظر پرداختند. (ایرنا، 86/11/25)