روز شمار تاریخ زنجان

بیست و پنجم خرداد

بیست و پنجم خرداد


1 - مرحوم آیت الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم، (م 17 ذیقعده 1355) ایشان مهمترین استاد آیت الله زنجانی بودند که در قم از محضرش کسب فیض کردند. آیت الله زنجانی به مقام علمی شیخ از قبل واقف بودند و زمانی که ایشان در زنجان تشریف داشتند، شیخ را به عنوان مرجع تقلید معرفی کردند و جمعی از مردم زنجان مقلد ایشان بودند.(2)مرحوم آیت الله زنجانی فردی بود که با مقتضیات زمان اشنائی کامل داشت و هرگز در امور و حوادث عارضه بر جامعه اسلامی و حوزه ها با افراط و تفریط برخورد نمی کرد بلکه ایشان قائل بودند که باید با دوراندیشی و فکر و برنامه باید جلو برویم، در این باره ایشان در شهر زنجان کتاب «خیر الامور» را تألیف کردند و در این کتاب اندیه های روشن کننده خویش را بیان فرمودند. آن فقیه وارسته و الهی از هوای مقام و ثروت کاملاً مبرا بود فرزند ایشان مرجع تقلید بزرگ و بی نظیر شیعه حضرت آیت الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی مدبظله العالی نیز می فرمودند «در مدتی که با ایشان بودم احساس نکردم که یک قدم برای طلب جاه و مال برداشته» بسیار صداقت باطنی و اخلاص در عمل داشت.