روز شمار تاریخ زنجان

بیست و پنجم بهمن

بیست و پنجم بهمن


1 - بازگشت آیت الله عزالدین حسینی زنجانی، امام جمعه تبعیدی زنجان، تا تاریخ 1357/11/25ممکن نشد و در این روز در حالی که استقبال شدیدی از وی به عمل آمد، وارد شهر زنجان گردید (بیات، 1386: 445).

2-  بنا به دعوت گروه اپرا آکادمیک دولتی ترکیه از وحید رضاییان خواننده برتر اپرا، وی در ترکیه اجرای برنامه خواهد داشت. وحید رضاییان رأس ساعت 18 در شهر استانبول برنامه خود را اجرا می کند(روزنامه مردم نو، 1383/11/25).