روز شمار تاریخ زنجان

بیست و پنجم اردیبهشت

بیست و پنجم اردیبهشت


1 - در پي اوج گيري اختلاف کارکنان راديو و تلويزيون زنجان دکتر اطمينان و شاه اويسي براي حل اختلاف موجود وارد زنجان شدند. به قرار اطلاع مذاکرات در اين جهت به نتيجه اي نرسيده و به اظهار يک مقام آگاه در کميته، چنانچه محمدرضا ميلاني در سمت سرپرستي راديو و تلويزيون زنجان ابقا نشود احتمالاً فردا (چهارشنبه) بازار شهر تعطيل خواهد شد و تظاهراتي عليه اعتصابيون راديو صورت خواهد گرفت. (روزنامه اطلاعات، 25/2/1358)