روز شمار تاریخ زنجان

بیست و نهم بهمن

بیست و نهم بهمن


1 - در اواخر سال 1323 ش اتفاقی افتاد که نتیجه آن رکود کامل مهمترین صنعت دستی شهرستان يعني چاقوسازی شد. بدین ترتیب که در 29 بهمن 1323 ش، یک افسر شوروی به کلانتری زنجان مراجعه نمود و اظهار داشت که مقداری از فلزات برنجی متعلق به مهمات نیروی شوروی و وسایل ارتباطی هواپیما و پارچه، بین قزوین و میانه با شکافتن سقف واگنهای ترن دزدی شده و فعلاً اموال مزبور در دکانهای کسبه زنجان دیده می شود. این ادعا موجب شد که روسها در حضور نماینده شهربانی و نماینده فرمانداری، تمام مغازه های چاقوسازی، سمساری، بزازی و خیاطی را بازرسی کرده و تعدادی برنج که از بمب و سایر ادوات محترقه به دست آمده بود همراه با مقداری پارچه و تعدادی چاقو ضبط  نمودند. آنان مدعی بود که چاقوهای مزبور از همان برنجی های مسروقه ساخته شده و خواستار تعقیب چاقوسازان خریدار کالای مسروقه بودند. چاقوسازان اتهام فوق را کذب دانسته و ضمن شکایتی به فرمانداری از ضرر وارده تظلم خواهی کردند(بیات، 1386: 100 -101).

2- با فرا رسیدن چهلمین روز شهادت وقایع 19 دی ماه قم، مردم زنجان در یک اقدام دسته جمعی، بازار و تمام مغازه ها را به مدت یک روز بسته و از این طریق با شهدای قم اعلام همبستگی کردند. در ساعت 3 بعد از ظهر همان روز مجلس ترحیمی به همین مناسب از طرف  علمای شهر، در یکی از مساجد شهر زنجان برگزار شد. بنا به گزارش ساواک،در پایان مجلس مذکور شخصی به نام «حسینعلی بهرانی پشم فروش» از بین جمعیت به پا خاسته و گفته :« زنده باد و مرده باد ارزش ندارد، باید قیام کرد». نامبرده توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد و در حین بازرسی قطعه کاغذی را که همراه خود داشت و بر روی آن مطالبی علیه مقامات عالیه مملکتی نوشته بود، بلعید. در ادامه بازرسی از بهرامی، یک برگ اعلامیه آیت الله شریعتمداری به دست آمد. به گزارش همین منبع، بهرامی در ادامه بازجویی گفته است که نامه اهانت آمیز را شخص دیگری نوشته و به وی داده بود. با معرفی بهرامی، شخص نامبرده که هویت وی بر ما نامعلوم است شناسایی و دستگیر شد. شهربانی زنجان که اقدام  هماهنگ بازاریان- تعطیلی بازار- به شدت خشمگین شده بود، دست از موضوع برنداشت و ضمن شناسایی افراد محرک، از سازمان امنیت خواست نسبت به لغو جواز کسب آنان اقدام کند(بیات، 1386: 307).

3 - از سوي حضرت آيت الله سيد عزالدين حسيني موسوي سرهنگ صادق زاده به سمت سرپرست موقت شهرباني زنجان منصوب شد و مقرر گرديد مردم اگر شکايتي دارند با ارائه مدرک تسليم شهرباني نمايند(روزنامه اطلاعات، 30/11/1357).

4- سرهنگ شهلايي فرمانده، سرهنگ دوم الماسي معاون و سروان بهرام لو افسر ضد اطلاعات پادگان تيپ 2 زرهي زنجان دستگير شدند. همچنين سروان يوسف نيا غيرتمند، استوار حکاک زاده، استوار اژدري، استوار غفارلو، استوار شمس وندي، استوار مايلي و گروهبان قرباني که مشکوک به وفاداري رژيم هستند پس از دستگيري به کميته انقلاب تهران اعزام شدند(كرباسچي، 1371: 790).