روز شمار تاریخ زنجان

بیست و نهم اردیبهشت

بیست و نهم اردیبهشت


1 - ملا محمد حسن بن ملا قنبر علی بن محمد حسن ابن احمد ابن محمود زنگانی متوفی در سنۀ 1341ه.ق ، هنگام غروب آفتاب روز پنج شنبه هفدهم ربیع الاول سال 1256ه.ق = 1219ه.ش که مصادف بوده با روز تولد حضرت رسول اکرم (ص) متولد گردید. ابتدا در نزد پدر و مادرش و سپس در مسجد دارا در خدمت ملا محمود قوزانی زنجانی المسکن و المدفن که عالم فاضل بود، تحصیل کرد و به علت فتنه ملا محمد علی متهم به بابی بیش از نه ماه تحصیل او متوقف شد و بعد از خاتمه جنگ باز در نزد استاد مذکور ادامه داد، تحصیلات او مدت ده سال طول کشید و بعد از آن از خدمت مرحوم آخوند ملا حسن نوکیانی مطول و معالم الاصول و روضه دمشقیه را فرا گرفت و در سال 1275 به قزوین رفت و در مدرسه سردار حسن خان اقامت گزید واز محضر ملا محمد، حاج عبدالخالق مشهور به مطول گو، نواقص مطول را تمام کرد و از سیدالعلما و اسوة الفقها آقا سید باقر سجاسی الاصل و قزوینی المسکن شرح لمعه را تا دیات قرائة نمود و در 1277 به دارالسعاده برگشت و از  محضر حاج میر ابوالقاسم ملکی قوانین و ریاض را خواند. (نيرومند، 1385، صفحات 461-462)