روز شمار تاریخ زنجان

بیست و ششم مهر

بیست و ششم مهر


1 - از صبح امروز زنجان روز ناآرامي را شروع کرد و ساعت 9 صبح امروز تظاهراتي در اين شهر برپا شد. در تظاهرات امروز، شيشه هاي سينما «لي لي» و مدرسه تحصيلي «رضا پهلوي» شکسته شد.
2- آیت الله عزالدین حسینی در تاریخ 15 ذی قعده 1398 برابر با 1357/7/26 در پی قیام گسترده ی 24 مهر پیامی بدین شرح به زنجان ارسال نمود:
بسمه تعالی
برادر عزیز و ارجمند و همشهریان با ایمان زنجان و فقهم الله تعالی جریانات و حوادث اخیر، مقاومتهای دلیرانه در سطح مملکت و بالاخص در شهرستان زنجان موجب خوشوقتی بلکه مباهات گردید. مرحبا به همت عزیزانی که در پیشبرد هدفهای عالیه ی اسلامی و مقاصد خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و قرآن و ائمه ی هدی صلوات الله علیهم جان بر کف به مقاومت می پردازند و در نتیجه منجر به قتل نفوس زکیه از طبقات با ایمان و جوانان عزیز شده و احیناً با کشتارهای وحشیانه رو به رو می شوند و در راه نیل به هدف هرگز بیمی به خود راه نداده، قاطعانه و مصمم استقامت می ورزند. آری انتظار از ملتی که فاتخار پیروی از امامی دارد که می فرماید: «ان الحیاه فی موتکم قاهرین و الموت فی حیاتکم مقهورین» جز این نیست. من خود را در این مصیبت شریک دانسته و به همه ی برادران که عزیزان خود را از دست داده اند تسلیت گفته و از قادر متعال سربلندی جامعه ی تشیع و مسلمانان را خواستارم. مشهد مقدس،
15 ذی قعده 1358- عزالدین الحسینی الزنجانی»
(بیات، 1386، ص 371)
3 - حضرت آيت الله حاج هاشم موسوي از مجروحان تظاهرات پري روز زنجان از بيمارستان شفيعيه عيادت کردند. حاج هاشم موسوي از زحمات مسئولان بيمارستان در مداواي مجروحين قدرداني کردند. هفت نفر که در جريان تظاهرات پري روز زنجان دستگير شده بودند امروز به قيد کفالت آزاد شدند. (بيات، 1386، 372)