روز شمار تاریخ زنجان

بیست و ششم مرداد

بیست و ششم مرداد


 1- با انتشار خبر شکست کودتا در روز 26 مرداد، ملی گراها و توده ای ها در زنجان به اداره ی تلگراف رفته و ضمن رقص و پای کوبی، برای مصدق تلگراف های تبریک ارسال کردند. حزب توده ی زنجان در من تبریکات خود از مصدق درخواست نمود حکومت جمهوری دموکراتیک اعلام کند. هم چنین گروه های نام برده و طرفداران آنها در خود شهر اقدام به تظاهرات عمومی نمودند و برای اولین بار عکسهای شاه و ملکه را از در و دیوار اماکن عمومی، خیابانها و اداره ها کندند و به جای آنها عکسهای بزرگ و کوچک مصدق و یاران با وفایش را نصب نمودند. (بيات، 1386، ص 138)
2- آتش گرفتن يک مغازه بزرگ در بازار زنجان، دو مغازه بزرگ ديگر را به آتش کشيد و قسمتي از طاق بازار زنجان آسيب ديد که احتمال ريزش آن زياد است. آتش سوزي از مغازه حاج رضا روغني سرمايه دار معروف زنجان شروع شد. عده اي معتقدند که آتش سوزي عمدي بوده است اما برخي علت آتش سوزي را اتصال سيم برق مي دانند. همچنين گفته شد چند ساعت پيش از آتش سوزي، يک کارگر جوشکاري در مغازه حاج روغني سرگرم کار بوده است و گويا بي احتياطي اين کارگر باعث آتش سوزي شده است. آتش سوزي ديشب رخ داد که به وسيله ماموران آتش نشاني زنجان خاموش شد.(روزنامه اطلاعات، 58/5/27)