روز شمار تاریخ زنجان

بیست و سوم فروردین

بیست و سوم فروردین


1 - حاج ملا حنیفه زنجانی، مردی ثقه، صالح بود كه در 16 ربیع الاول سال 1293 ه. ق برابر با 23 فروردين 1255 متولد شد. نام پدرش ملا رضا بوده است. او تحصیلاتش را در نزد آخوند ملا سبز علی و میرزا عبدالرحیم طی کرده و محضر ملا قربانعلی را نیز درک کرده است. او در زنجان بسیار موجه و از متدینین بود. ملا حنیفه در میان مردم زنجان به نام ربیون معروف بوده است. مولف تاریخ زنجان نیز در صفحه 68 کتاب خود او را تحت عنوان شیخ حنیفه از شاگردان ملا قربانعلی شمرده است. مرحوم حاج ملا حنیفه ربیون زندگی خود را از طریق حق العملی که از نامه نگاری برای مردم تامین می کرد و از وجوهات ارتزاق نمی نمود. او هم مباحثه مرحوم آخوند ملا محمد تقی شکوری شاهبلاغی بوده و با همدیگر خصوصیت فراوان داشته اند. (شكوري، 1371، ص 266)

2- بزرگترین فرش تصویری نقش برجسته جهان در نگارخانه عاصم زنجانی به نمایش گذاشته شد. نمایشگاه فرشهای تصویری، هنری برادران منصوری براي اولين بار بزرگترین فرش تصویری نقش برجسته جهان در نگارخانه عاصم زنجانی را در معرض ديد علاقه مندان قرار داد. اين نمايشگاه از تاریخ 23 تا 28 فروردین ماه برای اولین بار در سطح استان در معرض دید علاقمندان قرار گرفت. (هفته نامه پیام زنجان، 86/11/27)