روز شمار تاریخ زنجان

بیست و سوم خرداد

بیست و سوم خرداد


1 - بازاريان متحصن در استانداري زنجان اعلام خطر کردند که اگر هر چه زودتر به وضع 10 نفر از اهالي اين شهر بويژه برادران بهمني رسيدگي نشود و آنان خلع سلاح نگردند، زنجان دچار يک درگيري مسلحانه خواهد شد. بازار زنجان امروز نيز تعطيل است و بازاريان متحصن در استانداري زنجان خواستار شدند که به منظور رسيدگي به وضع ده نفر اخلال گر و بويژه برادران بهمني و خلع سلاح آنان شوراي تامين امنيت شهر تشکيل شود. مردم زنجان و بازاريان متحصن در استانداري زنجان خواستار خلع سلاح و تبعيد برادران بهمني هستند. قرار است ساعت 4 بعدازظهر شوراي تامين امنيت شهر زنجان تشکيل شود. (روزنامه اطلاعات، 58/3/23)

2- به دنبال تعطيلي بازار زنجان و تحصن گروهي از مردم اين شهر در استانداري، ديروز گورهي از تاکسيرانان اين شهر دست از کار  کشيدند و به ديگر متحصنين پيوستند. تحصن کنندگان اعلام داشتند تا حصول نتيجه نهايي به تحصن خود ادامه خواهند داد. در پي اين مسئله مميزي معاون سياسي و ميلاني معاون عمراني استانداري زنجان اعلام داشتند هادي موتمني استاندار زنجان استعفاي خود را تسليم وزير کشور کرده است. استاندار زنجان علت استعفاي خود را وجود مراکز متعدد اخذ تصميم در منطقه اعلام کرد. هادي موتمني استاندار زنجان در يک تماس تلفني خبر استعفاي خود را تاييد کرد. قرار است حجه الاسلام ملکوتي نماينده امام خميني جهت مذاکره با روحانيون اين شهر و شرکت در جلسه اخذ رأي شواري تامين امنيت شهر زنجان وارد اين شهر شود. (روزنامه اطلاعات، 58/3/23)