روز شمار تاریخ زنجان

بیست و سوم اسفند

بیست و سوم اسفند


1 - در بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر دانشجوی دانشگاه آزاد زنجان جایزه اول نویسندگی را کسب کرد. این جشنواره با حضور47 گروه نمایشی از سراسر کشور به همراه گروههای خارجی در تهران برگزار شد در این جشنواره گروه تئاتر فروغ با نمایشی سبز، سهراب، سرخ با کارگردانی مجید واحدی زاده و با نویسندگی محمد باقر نباتی مقدم شرکت کرده بود. توانست مقام اول نویسنگی و بازیگری مرد و مقام دوم کارگردانی و طراحی صحنه و مقام سوم موسیقی را کسب نماید و به عنوان کار برگزیده این جشنواره انتخاب شد.(هفته نامه پیام زنجان،  1380/12/23)