روز شمار تاریخ زنجان

بیست و سوم آذر

بیست و سوم آذر


1 - فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زنجان از اعزام 50 لشکر از رزمندگان تازه نفس زنجان خبر داد(روزنامه اطلاعات، 66/9/23).

2- مسجد«اسحاق میرزا»ی زنجان در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. مدیر سازمان میراث فرهنگی استان زنجان با اعلام این خبر گفت: این مسجد واقع در شهر زنجان پس از طی مراحل تشریفات قانونی لازم به شماره 2765در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت(هفته نامه امید زنجان،79/925).