روز شمار تاریخ زنجان

بیست و دوم مهر

بیست و دوم مهر


- هفته نامه نداي زنجان در تاريخ 24 خرداد 1376 موفق به كسب امتياز شد و اولين شماره آن در 22 مهر 1376 برابر با 11 جمادي الثاني 1418 منتشر گرديد. صاحب امتياز و مدير مسئول اين هفته نامه چنانكه گفته شد رئيس وقت دانشگاه آزاد اسلامي بودند. اين هفته نامه در قطع روزنامه اي و در اندازه 70 × 50 در گستره توزيع استان زنجان و با روش خبري ، تحليلي منتشر شد. در سر مقاله اولين شماره اين نشريه پس از ذكر مقدمه اي به قلم مدير مسئول چنين آمده است: «پاس داشت حرمت حريم قلم، فرض نخستين نويسندگان نداي زنجان بوده كه مبتني بر آن خامه انصاف، حق مداري و نوآوري بر صحيفه سپيد كاغذ خواهند كشيد و در اين ميان تعرض، هتاكي و پرخاشگري هرگز در تصور ايشان نخواهد گنجيد اگر همگان برد بار، مشفق، ناصح، تجربه اندوز و پارسا باشند و از خود بيني، جدال گري و نا شكيبايي بپرهيزند و بسياري از گره هاي كور زندگي گشوده مي شود و اگر نفس سركشي آدمي در زنجير باشد قلم به اوج و متعالي مي رسد. شماره اول اين نشريه در 8 صفحه و در قطع روزنامه اي با قيمت 200 ريال منتشر شده است و لوگوي هفته نامه «نداي زنجان» در بالاي صفحه قرار گرفته و در دست راست لوگو تصوير و سخني از حضرت امام (ره) در سمت چپ آن نيز تصوير و سخني از مقام معظم رهبري به چشم مي خورد. در فرم اشتراك نشريه مبلغ اشتراك 15000 ريال ذكر گرديده است. اين هفته نامه تا آخرين شماره نيز در 8 صفحه منتشر گرديد و تغييري در تعداد صفحات آن صورت نگرفت و نيز از شماره دوم نشريه كه در 29 مهر 1376 مطابق با 18 جمادي الثاني 1418 مي باشد در شناسنامه نشريه عنوان «زير نظر شوراي سر دبيري» درج گرديده است و ديگر اينكه صفحات اول و آخر «نداي زنجان» با چاپ دو رنگ و در چاپخانه «عصر اقتصاد» به چاپ رسيده است. (قشمي، 1382، ص 102)
2- در رقابتهای جام جهانی کاراته طلای روحانی تلسم 10 ساله ایران را شکست. مدال طلای ورزشکار زنجانی پس از 10 سال تیم ملی کاراته ایران را به مدال طلای جهانی رساند. (روزنامه مردم نو، 1385/7/23)