روز شمار تاریخ زنجان

بیست و دوم خرداد

بیست و دوم خرداد


1 - حجت الاسلام عزالدین حسینی زنجانی، یکی از روحانیون سرشناس استان زنجان، ضمن سخنرانی و استناد نسبت به اطلاعیه دوازده تن از اساتید حوزه علمیه قم، آیت ا… العظمی خمینی را مرجع تقلید اعلم معرفی کرد. (كرباسچي، 1371، ص 414)

2- رئيس سابق اوقاف زنجان محمدرضا احتشامي که در تهران دستگير شده بود پس از بازجويي و انجام تحقيقات لازم آزاد شد. وي دو روز قبل هنگام ورود به سازمان اوقاف دستگير شده بود. (روزنامه اطلاعات، 58/3/23)