روز شمار تاریخ زنجان

بیست و دوم بهمن

بیست و دوم بهمن


1 - از رویدادهای مهم دیگر روزهای قبل از پیروزی که متاسفانه پایان خوبی نداشت، همبستگی شهربانی زنجان با ملت بود. بدین معنی که در ساعت 6 بعد از ظهر روز گذشته، عده ای از دهات اطراف زنجان در حالی که چند نفر از آنها کفن به تن داشتند به زنجان آمدند و به طرف شهربانی شهر به راه افتادند. در این هنگام ماموران آموزش شهربانی که سوار دو «ریو»ی ارتش بودند با مشاهده این گروه به نشانه­ همبستگی، مردم را سوار ریوها کرده و با آنها در خیابان به راه افتادند. زمانی که مردم قصد ورود به شهربانی را داشتند، سرتیپ کهالی، رییس شهربانی، بیرون آمد و با مردم سوار یک اتومبیل شد، اما ناگهان توسط چند نفر با چوب مضروب شد و دوباره به ساختمان شهربانی انتقال یافت. در این هنگام ناگهان تیراندازی از داخل شهربانی به سوی مردم آغاز شد که پنج نفر شهید و چهار نفر زخمی به جای گذاشت. بالاخره شبانه مردم مسلح توانستند شهربانی، کلانتری 1 و ژاندرمری زنجان را گرفته، تحویل نیروهای انتظامی منتخب مردم بدهند(بیات، 1386: 405).

2- امشب شهرباني زنجان هم با ملت اعلام همبستگي کرد و ماموران شهرباني همراه مردم در خيابانها راهپيمايي کردند. همچنين گروهي به زندان شهرباني زنجان ريختند و زندانيان را آزاد کردند. هنگام حمله مردم به زندان ماموران زندان به سوي مردم آتش گشودند اسامی شهدای تاریخ 57/11/22 عبرت بودند از: حجت الله دهستانی، اسماعیل فلاح، نجف علی خدایی و هدایت الله زمانی، روزنامه اطلاعات تعداد مجروحان را پنجاه نفر نوشت(بيات، 1386: 406).

3 - در همان شب 22 بهمن چون پیروزی انقلاب حتمی شده بود، مردم شبانه مجسمه های شاه و پدرش را به پایین کشیدند و با شور و هیجان خارق العاده ای به شادی پرداختند. عده ای در خیابانها مشغول راهپیمایی و شعار دادن بودند و صدای بوق ماشینها سراسر شهر را فرا گرفته بود. رانندگان، همگی آنتنهای ماشین های خود را بالا کشیده و عمس امام را در ماشین های خود نصب کرده بودند و ارتشی ها در حالی که عکس امام را در دست داشتند، با مردم سوار بر ماشین های خود از خیابان­ها عبور می کردند(بیات، 1386: 445-446).