روز شمار تاریخ زنجان

بیست و دوم آذر

بیست و دوم آذر


1 - در واقعه نهم ذی القعده سال 1325 ه. ق، موسوم به واقعه توپخانه که به موجب آن گروه هایی در مخالفت با مشروطه در میدان توپخانه چادر زدند و  نطق­هایی ایراد کردند، ابوطالب زنجانی به طور رسمی در شمار علمای ضد مشروطه قرار گرفت؛ زیرا وی به همراه شیخ فضل الله نوری، سید علی آقا یزدی، نقیب السادات شیرازی و ملا محمد آملی در این مراسم شرکت کرد و اعلامیه ای نیز در مخالفت با مشروطه صادر نمود(بیات، 1386: 38).

2- یکی از مجروحان تظاهرات روز عاشورا به علت وخامت حالش برای ادامه معالجات به تهران اعزام شد، ولی به دلیل عدم تاثیر معالجات در روز 57/9/21 شهید شد. جنازه­ متوفی به زنجان حمل شد و در ساعت 10 روز 57/9/22 با حضور بیش از4000 نفر از مردم زنجان در گورستان شهر دفت شد. پس از خاتمه­ مراسم تشییع جنازه، شرکت گنندگان در مسجد شاه (سید) گرد آمدند(بیات، 1386: 410).