روز شمار تاریخ زنجان

بیست و دوم آبان

بیست و دوم آبان


1 - آیت الله سید ابراهیم احمدی موسوی زنجانی در سال1303ش (1343ق) در یکی از روستاهای ابهر در استان زنجان به دنیا آمد و پس از طی دوران کودکی و نوجوانی، به تحصیل علوم دینی روی آورد. وی در 18 سالگی به قم مهاجرت کرد و طی پنج سال برخی مقدمات و سطوح را فرا گرفت. آیت الله احمدی پس از آن به نجف اشرف کوچید و پس از فراگیری سطوح عالیه، در درس خارج حضرات آیات: میرزا باقر زنجانی، سید عبدالهادی شیرازی، سید محسن حکیم، شیخ حسین حلی و سید عبدالاعلی سبزواری حاضر شد. وی در طی این سالها از آیات عظام: آقا بزرگ تهرانی، شیخ محمد حسین کاشف الغطا، شیخ عبدالکریم زنجانی، سید محمود شاهرودی، شیخ محمد کاظم شیرازی و شیخ عبدالحسین رشتی و اساتید خود، اجازات متعدد روایی، اجتهاد و حسبیه دریافت کرد و به مدارج والای علمی و اخلاقی دست یافت. آیت الله احمدی زنجانی همچنین سفرهای متعددی برای تبلیغ دین به کویت، اردن، سوریه، لبنان، عراق و ترکیه نمود. وی سراسر عمر خود را به تحصیل، تدریس، تبلیغ و تالیف دین گذراند و آثار فراوانی از خود به یادگار گذاشت که تاریخ زنجان، فقه الشیعه الامیه، فصایل اهل بیت و آثار المعاصی از آن جمله اند. این عالم بزرگوار سرانجام در 22 آبان1378ش برابر با 5 شعبان1420ق در75 سالگی به درود حیات گفت و در یکی از روستاهای اطراف تاکستان، در جوار مزار پدرش به خاک سپرده شد(حایری، 1381: 275).