روز شمار تاریخ زنجان

بیستم شهریور

بیستم شهریور


1 - صبح امروز محاکمه 25 نفر از کسانيکه در تظاهرات 10 فروردين ماه گذشته زنجان دستگير شده بودند در دادگاه شعبه دوم دادسراي زنجان آغاز شد. براي دفاع از اين عده، چند تن از وکلاي جمعيت حقوقدانان ايران به زنجان آمده اند که عبارتند از: دکتر ناصر طاهري، منوچهر بحريني، علاء کشاورز، محمد بابکي، کاظم نوروزي، غفار بيگلري، صدر واثقي، ميرث جاسم جلاليان و سيد حسن رفيعي. متهمان که از ساعت 9 صبح امروز کار محاکمه آنان آغاز شد مجتبي شموري، جلال فرجيان، جمشيد باقري، حسن ندرلو، هاشم حاجي، علي اکبري، رضا پيري، مجتبي پيري، محمدباقر عباسي، مجتبي تفويضي، رجبعلي مقربي، علي ظهريان، يوسف حيدري، جليل اوصانلو، محمدعلي مقدم، رسول فتحي، نصرت سلطاني، جليل کامران، احمد شجاعي، ذبيح اله بيات، مرتضي فرجيان، هوشنگ غلامي، کاظم قربانيان، اسماعيل خاتون جم، فرهاد خطيبي و مصطفي معين نام دارند. (كرباسچي، 1371، ص 917)