روز شمار تاریخ زنجان

بیستم خرداد

بیستم خرداد


1 - «ميرزا علي سررشته دار» كه منشي و روزنامه نويس سرحدّات آذربايجان بوده است، سفري از تبريز به تهران مي كند و حاصل مشاهدات سفر خود را در اين نسخه فراهم مي آورد و انصافاً حاوي مطالب ذي قيمتي از وضعيت اجتماعي، سياسي و فرهنگي اين استان نيز است؛ او از بدو حركت از تبريز وضعيّت شهرهاي بين راه را شرح مي دهد و از بزرگي كه در اين شهرها مي زيسته اند، نام مي برد تا به تهران مي رسد. اين نسخه ي خطّي-كه بخش مربوط «استان زنجان» در پي آن مي آيد- بلاً در تملّك مرحوم اورنگ فرزند وصال شيرازي بوده و اينك تحت شماره «1360/ف» در كتابخانه ملّي ايران نگهداري مي شود؛ يادآور مي شويم اين نسخه به صورت عكسي (فكسي ميل) و با عنوان سفرنامه راه تبريز به طهران در مجلّه فرهنگ ايران زمين به چاپ رسيده است. وي مي نويسد: «روز سه شنبه بيست و يكم ربيع الاول 1288 به سمت «زنجان» حركت نمود {ه}، دو فرسنگ كه طيّ مسافت شد از آن جا تا شهر همه جا ابادي خوب و قراء مرغوب بود؛ چون جلوي شهر را بته گرفته، بش از يك ميدان اسب فاصله نمايان نيست و قبور «سيّد {محمّد} مجتهد» پدر «مرزا ابوالواسع امام جمعه» و «آغا مير كاظم» پدر «مرزا ابوالقاسم مجتهد» در قبرستان بيرون در دالان ات، گنبد آن ها در قبرستان مزبور كمال شكوه و شكوت را دارد. روز دوشنبه سيزدهم به طرف «سلطانيه» كه شش فرسنگ مسافت داشت، روانه شد{يم}.» (متقي، 1382، صفحات 232-234)

2- مذاکره نمایندگان تبریز در خصوص مخالفت و یا عدم مخالفت حجت الاسلام با مشروطیت موتمن الملک: جناب آخوند را هر قدر منزه بدانید صحیح است، ولی اتباع ایشان در نهایت شرارت هستند. آقا میرزا فضل علی آقا: ... در این تلگراف اشاره نشده که جناب ملا قربان علی اقداماتی نمود؛ معلوم نیست چه کرده باشد، ایشان مخالف مشروطیت نیستند: اگر نسبت داده شود ظلم است، پس باید تحقیق کرد که ایشان هم مخالف با مشروطیت هستند یا نه؟(شكوري، 1371، ص 71)

3 - رئيس سابق اوقاف شهرستان زنجان در تهران دستگير شد. وي که محمدرضا احتشامي نام دارد از مدتها قبل توسط پاسداران کميته شهرستان زنجان تحت تعقيب بود و سرانجام وقتي که براي انجام کارهاي شخصي به اداره اوقاف تهران مراجعه کرد، با همکاري گروه ضربت کميته خيابان فرانسه دستگير شد با پاسداران شهرستان زنجان پس از دستگيري محمدرضا احتشامي به خبرنگاران گفتند: وي متهم است که در دوران طاغوت با ساواک همکاري مي کرده و در زمان رياستش در اوقاف زنجان از زمينهاي اوقافي سوءاستفاده هاي کلاني کرده است. محمدرضا احتشامي نيز تمام اتهامات وارده را رد کرد و گفت: دليل آمدن من به تهران تسليم طوماري بود که مردم زنجان بر له من امضاء کرده اند و مي خواستم آنرا به اطلاع مسئولان سازمان اوقاف برسانم. (روزنامه اطلاعات، 58/3/21)